Spoločníci:

Komplementári:

JUDr. Ján Havlát

JUDr. Vojtech Agner
JUDr. Kamil Beresecký
 

Komanditisti:

Ing. Jozef Chúťka

Späť