Orgány spoločnosti:

Rada riaditeľov:  

predseda:    JUDr. Ján Havlát

 

členovia:      JUDr. Kamil Beresecký

                                   JUDr. Vojtech Agner

 Výkonný riaditeľ spoločnosti:    Ing. Jozef Chúťka

 

 


Prokúra:                                      Ing. Jozef Chúťka

Späť