Prvý správcovský dom, k.s.

(v skratke PSD, k.s.) je prvou právnickou osobou, ktorá bola zapísaná do zoznamu správcov.

 

Predmet činnosti:

- výkon funkcie správcu konkurznej podstaty
- výkon funkcie reštrukturalizačného správcu

 

Spoločníci PSD, k.s.:

- vysokokvalifikovaní odborníci ako v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie,

  tak aj v ekonomickej oblasti a v oblasti krízového manažmentu

 

Poskytujeme:

- kompletný právny a ekonomický servis a poradenstvo v celom procese

  reštrukturalizácie, od vypracovania reštrukturalizačného posudku,

  reštrukturalizačného plánu až po dozornú správu

 

Kancelárie v obvode krajských súdov Bratislava, Trnava a Nitra

 

Personálne kvality a skúsenosti z úspešne ukončených reštrukturalizácií sú zárukou vysoko profesionálneho prístupu k riešeniu Vašich problémov.